Gå til hoved indhold

Specialuddannelse

Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Er du erfaren sygeplejerske, der brænder for at gøre en forskel for de akutte og kritiske patienter og deres pårørende, så er denne uddannelse måske lige noget for dig.

UCN act2lern står for den teoretiske del af uddannelsen for sygeplejersker, der er ansat i en intensiv uddannelsesstilling hos Region Nordjylland.

Hvad får du ud af den teoretiske uddannelse?

 • Kompetencerne til at anvende relevante teorier og metoder til vurdering af og refleksion over den kritisk syge patient.
 • Omfattende viden om sygdomslære, farmakologi, teknik og apparatur fra det medicinsk faglige område.
 • Evnen til kontinuerligt at inddrage aspekter fra praksis i analyse, diskussion og vurdering af ny viden.
 • Viden skal her forstås bredt som forskningsbaseret viden såvel som andre former fx erfaringsbaseret viden og faglig dømmekraft.
 • Nye perspektiver på de kliniske problemstillinger og evnen til at udlede nye handlemuligheder for sygeplejen.
 • Yderligere viden, færdigheder og kompetencer inden for funktionsområdet.

Uddannelsens indhold og opbygning

Uddannelsen har en udstrækning på 2 år, hvoraf det første halve år er at betragte som en introduktion til uddannelsen. I introduktionsperioden skal du være ansat i et intensivt afsnit. Perioden afsluttes med en evaluering og bedømmelse af periodens forløb, som giver dig adgang til at gå i gang med det egentlige uddannelsesforløb, hvor du uddannes til intensivsygeplejerske.

Selve uddannelsen består af to dele af hver 9 måneders varighed

Første del af uddannelsen:

 • Teoretisk undervisning og uddannelse i klinisk praksis koblet tæt sammen.
 • Den kliniske del foregår på et godkendt intensivt afsnit i Region Nordjylland og den teoretiske del foregår hos UCN act2learn.
 • I løbet af disse første 9 måneder afholdes 34 teoridage hos UCN act2learn fordelt på 8 moduler.
 • Imellem modulerne arbejder du med sygeplejefaglige problemstillinger/opgaver, som du støder på i din kliniske praksis.
 • Uddannelsens første del afsluttes med en skriftlig teoretisk prøve, som er en kombination af en MC-test og en sygeplejecase.

Anden del af uddannelsen:

 • Det læringsmæssige fokus er skærpet på læring i klinisk praksis.
 • Denne periode indeholder i praktik i forskellige intensive afsnit.
 • Uddannelsen afsluttes med aflevering og bedømmelse af en skriftlig opgave, hvori du arbejder systematisk med en klinisk sygeplejefaglig problemstilling fra den intensive kliniske praksis.

Hvem henvender forløbet sig til?

Uddannelsen henvender sig til hjemmesygeplejersker, konsultationssygeplejersker og andre med en sygeplejefaglig baggrund, som beskæftiger sig med det sammenhængende patientforløb.

Mere information om uddannelsen

Tilmeld dig uddannelsen

Praktisk information om uddannelsen (dato, pris, undervisningsgange, m.m.) fremgår af tilmeldingssiden.

Få vejledning og mere at vide

Heidi Keller Hansen

Administrativ medarbejder

E-mail:
hih@ucn.dk
Telefon:
72691713

Charlotte Daugbjerg

Udviklingskonsulent

E-mail:
chd@ucn.dk
Telefon:
72691682

Få seneste nyt fra UCN act2learn Sundhed og Social

Nyhedsbrevet, hvor du får ny, opdateret viden om sundhedsfaglige og socialfaglige emner. Tilmeld dig og modtag nyt om efteruddannelse og arrangementer indenfor bl.a. socialt arbejde, sundhed og pleje.

Udkommer 4-6 gange om året.