Gå til hoved indhold

Diplomuddannelse

Diplom­­uddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Bliv klædt på til at løse komplekse administrative opgaver i den offentlige sektor.

De administrative opgaver i offentlige organisationer bliver stadig mere komplekse, og det stiller krav til den administrative medarbejders kompetencer. Med en diplomuddannelse i Offentlig forvaltning og administration kan du løse komplekse administrative opgaver i den offentlige sektor – i kommuner, regioner og stat.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med forandringer i dit daglige arbejde og gør dig i stand til at skabe sammenhæng på tværs af fagligheder.

I løbet af uddannelsen får du viden om centrale teorier inden for organisation, kommunikation og forvaltning og indsigt i de nyeste tendenser inden for offentlig forvaltning.

Der er et element af valgfrihed i uddannelsen, som gør det muligt for din at tone uddannelsen i den retning, som du finder interessant og relevant. Du kan fx fordybe dig inden for HR, projektledelse, digitalisering, jura eller økonomi.

I løbet af uddannelsen får du værktøjer til organisering af udviklings- og forandringsprojekter, hvilket styrker dine evner til at indgå i tværfaglige og tværsektorielle samarbejder.

Med en diplomuddannelse i Offentlig forvaltning og administration kan du bl.a. varetage opgaver inden for:

 • Sagsfremstilling
 • Sagsbehandling
 • Undersøgelser og analyser
 • Projekter og processer
 • Organisationsudvikling
 • Vejledning
 • Sekretariatsbetjening
 • Tværfagligt arbejde

Uddannelsen henvender sig til mange forskellige arbejdsgivere fx:

 • Kommuner (fx jobcentre og forvaltninger)
 • Stat (fx uddannelsesinstitutioner og styrelser)
 • Regioner (fx sygehuse)
 • Organisationer (fx brancheorganisationer og patientforeninger)
 • Private (fx forsikringsselskaber og produktionsvirksomheder)

Praksisnær uddannelse med fokus på dine erfaringer

Uddannelsen bygger på en kombination af teorier, værktøjer og praktiske metoder. Vi lægger stor vægt på, at du får værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde fra dag et. I løbet af uddannelsen bliver du derfor udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis.

Forberedelse til din uddannelse

UCN act2learn udbyder hvert semester et online kursusforløb, som henvender sig særligt til dig, der skal i gang med en diplomuddannelse - og gerne vil forberede dig inden opstart. Forberedelseskurset er bygget op omkring temaer, der kan være særlige udfordrende for nye studerende, og du vil med aktiv deltagelse i forløbet blive bedre rustet til din diplomuddannelse. Læs mere om forberedelseskurset.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen svarer til ét års fuldtidsstudie (60 ECTS). Du kan tage den som fuldtidsstuderende på ét år eller som deltidsstuderende over flere år. På den måde er det nemt at forene uddannelsen med familieliv og karriere.

Uddannelsen består af 3 obligatoriske moduler svarende til 30 ECTS. 2-3 valgfrie moduler svarende til 15 ECTS. 1 obligatorisk afgangsprojekt svarende til 15 ECTS.

Du kan tage modulerne i vilkårlig rækkefølge, men vi anbefaler, at du starter med de obligatoriske moduler i den viste rækkefølge.

Mere information om uddannelsen

Tidligere studerende fortæller

Hør to tidligere studerende fortælle om deres erfaringer med Diplomuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration.

Få vejledning og mere at vide

Josephin Marie Hollænder Millfors

Administrativ medarbejder

Telefon:
72690403

Jette Andreasen

Studievejleder

Åben studievejledning tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00.

Få seneste nyt fra UCN act2learn Ledelse og Organisation

Nyhedsbrevet byder på overblik over aktuelle moduler og kurser, ligesom du bliver præsenteret for gode råd til dit arbejde og kan læse om andre kursister og studerendes erfaringer med at tage uddannelse hos UCN act2larn inden for ledelse og organisation.

Nyhedsbrevet udkommer 4-6 gange om året.