Gå til hoved indhold

Diplomuddannelse

Diplomuddannelse i ledelse

Styrk dine lederkompetencer med en anerkendt lederuddannelse på bachelorniveau.

Diplomuddannelsen i ledelse giver dig nyeste viden om ledelse, sådan at du kan udvikle din ledelsespraksis.

Uddannelsen klæder dig på til at varetage ledelsesmæssige opgaver på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Du får en dybdegående indsigt i kompetenceudvikling og udvikling af menneskelige ressourcer og i forandringsprocesser.

Gennem hele uddannelsen arbejder vi med stærk forbindelse mellem teori og praksis. Det betyder, at du kan bruge din nye viden i dit daglige arbejde fra dag 1.

Foruden den faglige ballast giver uddannelsen dig en unik mulighed for at indgå i et netværk med andre ledere – et netværk, som giver mulighed for videndeling og erfaringsudveksling både under og efter endt uddannelse.

Hvad får du ud af en diplomuddannelse i ledelse?

Med en diplomuddannelse i ledelse kan du varetage ledelsesopgaver inden for strategi, målstyring, personale- og organisationsforandringer.

Du kan forholde dig perspektiverende, reflekterende og handlingsorienteret til organisatoriske problemstillinger og træffe kompetente og rationelle beslutninger, som er funderet i den nyeste ledelsesteori.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er målrettet dig, der allerede er leder, mellemleder, projektleder eller teamleder i den private eller offentlige sektor - eller har ambitioner om at blive det.

Fagligt indhold

I løbet af uddannelsen får du opdateret din viden om ledelse, og du får nye redskaber til dit daglige arbejde. Du lærer at forbinde teori, videnskabelig analyse og refleksion og koble det til konkrete problemstillinger i din ledelsespraksis.

Du får redskaber til at arbejde professionelt med kommunikation, relationer, medarbejderudvikling og forandring i din organisation eller virksomhed.

I løbet af uddannelsen beskæftiger du dig bl.a. med:

  • det personlige lederskab
  • ledelse af medarbejdere
  • organisationsudvikling
  • kommunikation

Hvordan arbejder vi på modulet?

Hos UCN act2learn lægger vi vægt på, at du bliver trænet i at udvikle dig teoretisk og i din professionelle praksis. Du får værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde fra dag ét. Derfor bliver du udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis.

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem almindelig undervisning, diskussioner i grupper og plenum, casearbejde og individuelle studier og refleksioner.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen svarer til ét års fuldtidsstudie (60 ECTS). Den består af 3 obligatoriske moduler, 3 valgfrie moduler og et afgangsprojekt. Du kan tage modulerne i vilkårlig rækkefølge, men vi anbefaler, at du starter med de obligatoriske moduler og herefter går videre til de valgfrie moduler.

Du kan tage uddannelsen som fuldtidsstuderende på ét år eller som deltidsstuderende over flere år. På den måde kan du sammensætte et uddannelsesforløb, som kan forenes med familieliv og karriere.

 

Mere information om uddannelsen

Få vejledning og mere at vide

Rikke Bols Hansen

Administrativ medarbejder

E-mail:
rbh@ucn.dk
Telefon:
72690413

Jette Andreasen

Studievejleder

Åben studievejledning tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00.

Få seneste nyt fra UCN act2learn Ledelse og Organisation

Nyhedsbrevet byder på overblik over aktuelle moduler og kurser, ligesom du bliver præsenteret for gode råd til dit arbejde og kan læse om andre kursister og studerendes erfaringer med at tage uddannelse hos UCN act2larn inden for ledelse og organisation.

Nyhedsbrevet udkommer 4-6 gange om året.