Gå til hoved indhold
Diplomretning
Den sociale diplomuddannelse

Uddannelsen vil styrke dine kompetencer til arbejde med børn, som lever med et handicap – uanset om det er et fysisk handicap eller psykiske funktionsnedsættelser blandt andet ADHD og autismespektrumforstyrrelser.

Fokus er både rettet mod din egen faglige praksis og det tværfaglige samarbejde, som skal sikre den bedste støtte til de børn og unge, som du hjælper i dit arbejde.

Hvad får du ud af uddannelsen?

  • Evnen til at håndtere komplekse situationer i relation til børn med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser
  • Forståelse for centrale problemstillinger på børnehandicapområdet
  • Grundlaget for at kunne arbejde tværprofessionelt og inddrage betydningsfulde aktører i barnets, den unges og familiens liv
  • Evnen til at anvende relevante teorielementer, metoder og lovgivningsmæssige rammer til analyse af problemstillinger inden for dit arbejdsfelt

Fagligt indhold

  • De lovgivningsmæssige rammer på børnehandicapområdet med vægt på regler om særlig støtte og handicapkompenserende regler
  • Tilgange og forskning på børnehandicapområdet - herunder handicapforståelser og begreber om funktionsnedsættelse
  • Metoder i det forebyggende, udredende og inddragende arbejde med børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familie og netværk

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Fagpersoner der til dagligt arbejder med børn og unge med funktionsnedsættelser enten fysiske eller psykiske. Det kan være i jobbet som sagsbehandler, der træffer afgørelse om en indsats, eller som den, der udfører indsatsen i jobbet som lærer, pædagog eller lignende.

Mere information om uddannelsen

Moduler på retningen

Metoder i socialt arbejde på børnehandicapområdet
Diplommodul

Metoder i socialt arbejde på børnehandicapområdet

Den sociale diplom­uddannelse
Aalborg
Tilgange og begreber på børnehandicapområdet
Diplommodul

Tilgange og begreber på børnehandicapområdet

Den sociale diplom­uddannelse
Aalborg

Få vejledning og mere at vide

Charlotte Nielsen

Administrativ medarbejder

Telefon:
72691676

Karen Marie Juhl Nielsen

Konsulent

E-mail:
kjn@ucn.dk
Telefon:
72691752