Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den pædagogiske diplomuddannelse

At være ekskluderet fra det sociale og faglige fællesskab, har store konsekvenser for børn. Barnet føler sig ikke accepteret - det føler sig udenfor og anderledes. Det kan ikke leve op til de regler, rammer og normer der stilles. I dette modul stiller vi derfor skarpt på, hvordan vi som professionelle skaber rammerne i vores institutioner og skoler, så alle børn har lige adgang til det gode liv.

Hvad får du ud af uddannelsen?

Modulet klæder dig fagligt på til at kunne reflektere over, hvorledes du og din praksis kan arbejde med inkluderende processer, som understøtter alle børn og unges deltagelse i fællesskabet. Hvordan skaber vi en praksis med plads til alle – trods særlige behov?

Målgruppe

Social inklusion retter sig mod lærere, pædagoger og andre professioner der arbejder med børn og unges inklusion i samfundets betydningsfulde fællesskaber - eksempelvis praksisområder som skole, SFO, daginstitutioner og specialinstitutioner.

Hvad arbejder vi med på uddannelsen?

Du bliver introduceret til specifikke metoder som understøtter den inkluderende tilgang til pædagogisk praksis. Du arbejder med at opøve kompetence i at kunne iværksætte udviklingsorienterede processer i din skole/institution. Modulet forbereder dig ligeledes på, hvordan du som professionel praktiker kan bidrage til at imødegå eksklusion, samt udfordringen i at skulle forene almen- og specialpædagogisk arbejde i din daglige praksis.

Hvordan arbejder vi på uddannelsen?

UCN act2learn vægter i undervisningen, at du bliver udfordret i at perspektivere din praksis gennem en teoretisk optik. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

Du afslutter modulet med en prøve.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Dag

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.