Gå til hoved indhold
Diplomretning
Den pædagogiske diplomuddannelse

Der kommer stadig mere fokus på ordblindhed og vigtigheden af at opdage og forebygge det tidligt, og dermed er behovet for fagpersonale med en specialiseret viden om ordblindhed også øget.

Formålet med uddannelsesretningen er at uddanne ressourcepersoner, der med afsæt i forskningsbaseret viden om læsning, skrivning og ordblindhed kan virke i alle fag.

Retningen henvender sig til lærere og pædagoger, der ønsker kompetencer til at udvikle undervisning af børn og unge med ordblindhed og usikker fonologisk kodning i grundskolens 0.-10. klasse.

Uddannelsen til ordblindelærer i grundskolen indeholder tre faglige retningsspecifikke moduler:

 • Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse  
 • Sproglige vanskeligheder i relation til dysleksi
 • Læse- og skriveteknologi

Det anbefales, at du tager modulerne i ovenstående rækkefølge.

Hvad får du ud af uddannelsen

Når du har afsluttet den pædagogiske diplomuddannelse i 'Ordblindelærer i grundskolen', vil du have opnået kvalifikationer til at arbejde med: 

 • Den tidlige identifikation 
 • Den tidlige og forebyggende indsats 
 • Afdækning af skriftsproglige vanskeligheder  
 • Den inkluderende undervisning 
 • Anvendelse af læse- og skriveteknologi

Du opnår blandt andet viden om læseteorier i relation til læseprocesser, at arbejde systematisk og reflekterende med skriftsproglige vanskeligheder samt kunne analysere, vurdere og videreudvikle din undervisning og vejledning i praksis. 

Hvis du ønsker at tage hele den pædagogiske diplomuddannelse med retningen Ordblindelærer i grundskolen (60 ECTS) består den af:

 • To obligatoriske moduler (i alt 15 ECTS)
 • De tre retningsspecifikke moduler (30 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (15 ECTS)

Alle moduler kan også tages selvstændigt, hvis du ønsker opkvalificering inden for et afgrænset område.

Mere information om uddannelsen

Moduler på retningen

Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi
Diplommodul

Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg
16. januar 2025
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0. – 3. klasse.
Diplommodul

Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0. – 3. klasse.

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg
22. august 2024
Læse- og skriveteknologi
Diplommodul

Læse- og skriveteknologi

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg
19. august 2024

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722