Gå til hoved indhold
Diplommodul
Den pædagogiske diplomuddannelse

TV, aviser og radio beretter næsten dagligt om marginaliseringstruede familier. Dét at befinde sig i en udsat position, oplever mange som nedværdigende og afvigende. Udsatte mennesker har brug for professionel og nærværende støtte til at komme på ret kurs igen.

Hvad får du ud af modulet?

Modulet Børn, unge og familier i udsatte positioner giver dig forståelse af, hvorledes udsatte positioner skabes i en samfundsmæssig kontekst. Du opnår kompetencer i at kunne:

  • beskrive og forklare udsatte positioneringer ud fra flere forskellige perspektiver
  • tilrettelægge og samarbejde om en helhedsorienteret, pædagogisk indsats som imødegår negativ social arv, chanceulighed og social eksklusion.  

Læs mere om studieordningens mål i gældende ordning.

Målgruppe

Modulet retter sig mod de professioner, der arbejder med og omkring børn, unge og familier i udsatte positioner, eksempelvis praksisområder som dag- og døgninstitutioner, skoler, SFO, rådgivningsfunktioner og andre med interesse for den udsatte platform.

Hvordan arbejder vi på uddannelsen?

UCN act2learn vægter i undervisningen, at du bliver udfordret i at perspektivere din praksis samt dine refleksioner gennem en teoretisk optik. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

Du afslutter modulet med en prøve.

Hvad arbejder vi med på uddannelsen?

På modulet arbejder vi med at indkredse og definere begrebet udsat. Hvem er udsatte? Hvorfor er de udsatte? Hvad skaber udsatte positioner og hvad vil det sige at befinde sig i en udsat position?

Modulet går i dybden med, hvilke betingelser der er til stede for disse børn, unge og familier og hvilken betydning det har for dem, at befinde sig i udsatte positioner. Vi arbejder med aktuel teori og forskning på området, som hjælper dig til en forståelse af, hvordan du bedst muligt kan hjælpe og støtte børn, unge og familier i udsatte positioner.

Læs mere om modulet

Tilmeld dig

Vi udbyder forløbet på nedenstående tidspunkter.

Aalborg SØ
Fysisk fremmøde
Dag

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.