Gå til hoved indhold
Diplomretning
Den pædagogiske diplomuddannelse

Denne diplomretning kvalificerer dig til at deltage i og lede planlægning af pædagogisk arbejde og undervisning, og styrker din viden om alsidig udvikling, trivsel og læring hos elever og kursister, både ved offentlige og private institutioner.    

Du opnår viden om læring, didaktik og dannelse, som du kan bruge i praksis, samt kompetencer til at arbejde med dokumentation og evaluering. 

Hvad får du ud af uddannelsen?

I Almen pædagogik bliver du klædt på til at deltage i og lede planlægningen af undervisning – og du egner dig til at arbejde praktisk med pædagogisk udvikling inden for dit fagområde. 

På baggrund af din viden kan du identificere pædagogiske problemstillinger og komme med konkrete og begrundede løsningsforslag. Derudover kan du frembringe videns- og praksisbegrundede argumenter i dialogen med aktuelle aktører angående pædagogisk udvikling.  

Du vil opnå kompetencer indenfor:

  • at udvikle og arbejde med praktisk pædagogisk udvikling inden for dit fagområde
  • at analysere almene pædagogiske problemstillinger og begrunde valg af løsningsforslag
  • at anvende analytiske og kritiske tilgange til almen pædagogisk forskning og professionsviden
  • at indgå i diskussioner vedr. uddannelse, undervisning og læring på et begrundet og reflekteret grundlag

Fagligt indhold 

I uddannelsesretningen er der gennem en praksis- og udviklingspræget tilgang fokus på, at du udvikler flere pædagogiske redskaber til at arbejde med undervisning og læring. Du kommer også til at reflektere over grundlæggende værdier, fremtidsforventninger og ønskede mål. 

Under forløbet kommer du desuden til at stifte bekendtskab med følgende emner: 

  • Planlægning og evaluering af læreprocesser og undervisning. 
  • Styrkelse af børns og unges faglige, personlige og sociale kompetencer. 
  • Pædagogfaglighed i den tværprofessionelle praksis. 
  • Læringsmiljøer med afsæt i børnenes perspektiv. 

Hvem henvender diplomretningen sig til? 

Denne uddannelsesretning henvender sig til professionelle inden for det pædagogiske område såsom lærere og pædagoger, der arbejder med pædagogiske problemstillinger samt udvikler undervisning eller på anden måde arbejder med løsning af pædagogiske opgaver og organisering af uddannelse. 

Mere information om uddannelsen

Moduler på retningen

Pædagogkompetencer og grundlæggende matematik
Diplommodul

Pædagogkompetencer og grundlæggende matematik

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722