Gå til hoved indhold

I Forvaltningen Børn og Unge har man derfor i samarbejde med UCN igangsat et forløb, hvor talentudvikling skal være med til at sikre værdiskabelse på organisatorisk niveau, såvel som på de enkelte arbejdssteder. Forløbet hedder ’Talent Ny Leder’, og Pernille Simonsen, der er chef for Politik og Strategi ved Aalborg Kommune, lægger især vægt på, at talentforløbet er skræddersyet til netop den virkelighed, de oplever i Aalborg Kommune.  

- Da vi startede forløbet, var en af de vigtigste ting for os, at det skulle være praksisnært og relevant for Børn og Unge. Derudover skulle det også være relevant i en kontekst af Aalborg Kommune, da den talentudvikling, vi har lavet, har været med fokus på de stillinger og jobs, vi har i Børn og Unge. Derfor har det været vigtigt for os at kunne hæfte det op på den dagligdag og de jobs, vi ved eksisterer i Børn og Unge, siger Pernille Simonsen.

Hun fortæller, at Talent Ny Leder blev søsat, da man i organisationen kunne identificere et behov for at rekruttere dygtige ledere til at træde ind i de lederjobs de har hos Aalborg Kommune og Børn og Unge afdelingen. Samtidig var det også en mulighed for at lave talentudvikling og kompetenceudvikling i egen organisation, hvor fokus var et praksisnært resultat. I samarbejde med UCN har Børn og Unge implementeret øve- og træningsbaner i forløbet om Talent Ny Leder. Det giver talenterne mulighed for at træne det man skal kunne, når man kommer ud i sit første lederjob. Derudover har det også været vigtigt at gøre det Aalborg-nært og derfor er øvebanerne hæftet op på nogle af de ting, som er vigtigt i Aalborg Kommune og i Børn og Unge.  

Pernille Simonsen, chef for Politik og Strategi ved Aalborg Kommune.

Skuespillere hjælper med ledelsesrelaterede dilemmaer 

Pernille fortæller, at der er et tæt samarbejde mellem UCN og Aalborg Kommune for at sikre, at forløbet omkring Talent Ny Leder er målrettet og relevant. Hun understreger, at det kontinuerlige, tætte samarbejde med UCN har været med til at udfordre vanetænkningen og i stedet tænke i nye tiltag og metoder. Aalborg Kommune og UCN har i fællesskab sammensat et forløb, der fokuserer på hvordan talenterne i Talent Ny Leder kommer til at mærke lederjobbet på egen krop i processen. For at opnå det, er der taget kreative midler i brug, som skal være med til at virkeliggøre forskellige ledelsesrelaterede problematikker og dilemmaer for talenterne tilknyttet forløbet: 

- For at gøre det hele mere håndgribeligt har vi haft nogle skuespillere inde. Her prøver talenterne at udspille nogle dilemmasituationer, så de kommer til at føle på egen krop hvordan det faktisk er at sidde i lederens stol. Hvordan er det at gå ind i nogle af de svære samtaler? Hvordan gør man, når man har dilemmaer blandt personalet? Det er en mulighed for os til at komme tæt på talenterne og finde ud af om det her er noget de reelt vil, fortæller Pernille Simonsen og fortsætter 

- UCN har i den her proces været meget optagede af hvordan de kunne understøtte os i at gøre det så praksisnært og Aalborg-kontekstuelt som overhovedet muligt. Jeg har oplevet stor fleksibilitet i samarbejdet og i at sikre, at det er de rigtige kompetencer, der har været tilknyttet projektet. UCN har herudover også givet os modspil og sparring til undervisningsforløb og forløb omkring talentforløbet. Det har været et tæt og trygt samarbejde med de dygtigste kompetencer hos UCN.

Engagerede ledere giver organisatorisk værdiskabelse 

Lederne har også været tæt involveret i processen gennem hele forløbet, og undervejs har den nærmeste leder til talentet blandt andet deltaget i mentormøder, hvor det er muligt at drøfte øvebaner og drøfte, hvordan lederen bedst muligt hjælper talentet i forløbet. Disse møder er derfor også med til at klæde lederen på til at have et talent med i Talent Ny Leder forløbet. Pernille understreger, at det er vigtigt, at hele organisationen er involveret i projektet og kender til forløbet. Det er nemlig med til at sikre organisatorisk forankring.  

Gennem forløbet er det blevet tydeligt for Pernille Simonsen og Aalborg Kommune, at forløbets praksiskobling og -nærhed er, hvad der skaber værdi i organisationen. Pernille fortæller, at de hos Aalborg Kommune oplever, at talenterne får en aha-oplevelse undervejs i forløbet, da de har mulighed for i praksis at mærke, hvilke perspektiver og refleksioner der hører med til et eventuelt lederjob i Aalborg Kommune. At talenterne formår at indtage et lederperspektiv frem for et medarbejderperspektiv er med til at give talenterne evnerne til at se tingene fra et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv og det er noget, der skaber værdi efterfølgende.  

- Vi oplever, at den her uddannelse og det her forløb skaber værdi i vores organisation, fordi det giver en god viden om hvad det betyder at være leder. Det betyder, at man er afklaret om hvad det kræver at være leder, inden man søger lederjobs. Konkret gør det også, at der er flere, der søger vores stillinger. Vi har altså fået et bredere rekrutteringsgrundlag, når vi søger kandidater til vores lederstillinger i Aalborg Kommune eller i Børn og Unge.

Hør Pernille Simonsen fortælle om talentforløbet

Hør to af deltagerne fortælle om deres oplevelser med forløbet