Gå til hoved indhold

​Vi lærer bedst, når vi har stået midt i en situation og skulle bruge vores viden. Også selvom situationen er kunstig skabt. Det er tanken bag simulationstræning, som fremover i vid udstrækning skal bruges i uddannelsen af elever på SOSU Nord.

En vred far råber ad en studerende i børnehaven og truer med indberetninger, hvis hun ikke omgående tager sig tid til netop hans datter.

Situationen er et skuespil i et klasselokale, men udfordringen kan være helt reel. Simulationstræning går i sin enkelthed ud på, at underviseren har forberedt et scenarie - eksempelvis den vrede far i børnehaven. De studerende skal så agere sig selv og finde ud af, hvordan de bedst håndterer situationen.

Alle undervisere fra SOSU Nord skal i den kommende tid igennem et uddannelsesforløb hos UCN act2learn, hvor de lærer, hvordan de bruger simulationstræning til at gøre deres elever på social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistent endnu bedre til deres fag.

Underviserne bruger sig selv, studerende eller skuespillere, når de skal iscenesætte en situation til simulationstræning. Her er det situationen med en vred far, der råber ad en ansat i børnehaven.

Letter mødet med virkeligheden

Uddannelsesleder hos SOSU Nord, Karina Krage, håber, at brugen af simulationstræning kan være med at forberede eleverne bedre på de opgave, de møder i praktik og som færdiguddannede.

- I sidste ende vil vi gerne have flere til at gennemføre uddannelsen, og vi er udfordret af, at vi ikke kan tage ældre, psykisk syge eller børn med ind i klasselokalet, ligesom tømrerne kan bygge noget, mens de er på skole. Derfor er vi nødt til at gøre noget andet, fortæller Karina Krage.

SOSU Nord har tidligere arbejdet med rollespil mv. i mindre skala, men har nu valgt at efteruddanne alle undervisere inden for simulationstræning.

- Det gør vi, fordi vi tror på, at det kan hjælpe på det praksischok, som flere af vores elever oplever. Tidligere havde vi mange elever, som havde erhvervserfaring, men i dag har vi en stor andel af unge elever, som aldrig har mødt en KOL-patient eller stået med plejeopgaver, og derfor er simulationstræning en god ide, lyder det fra uddannelseslederen.

Gode erfaringer fra UCN

Michell Kannegaard Olesen er områdedirektør hos UCN act2learn, og hun er glad for at undervisere med stor erfaring i simulationstræning, nu kan give den viden videre til kollegerne på SOSU Nord.

- Vi har gode erfaringer inden for især uddannelse af sundhedspersonale med at bruge simulationstræning. På flere af vores uddannelser er det en integreret del af undervisningen. Men det er ikke kun inden for det felt, at undervisningsformen virker. Vi kan også se, at det kan bruges effektivt til at træne eksempelvis konfliktnedtrappende kommunikation i mødet med borgere, pårørende, patienter mv., siger hun.

Kræver viden af underviser

En af underviseren, der fremover skal bruge simulationstræning, er Jette Vester Nielsen, der til dagligt underviser social- og sundhedsassistenter. Hun har været igennem forløbet og er nu klar til at bruge simulationstræningen i undervisningen. Hun er blandt andet blevet bevidst om, hvad det kræver af hende som underviser at bruge simulationstræning i undervisningen. For det er ikke nok blot at sætte eleverne til at spille skuespil.

- Jeg har lært, hvordan jeg tager hånd om elever i simulationstræning, det kan nemlig godt være meget overvældende at være deltager. Jeg har fået redskaber til, hvorledes jeg gennem den efterfølgende debriefing kan facilitere eleverne til refleksion og læring, siger Jette Vester, der er sikker på, at mange elever vil erfare, at deres viden lagres bedre, når de har sat den i spil i forbindelse med simulationstræning.

Den efterfølgende evaluering af simulationstræningen er afgørende for læringen. Derfor er det et af de elementer, som bliver trænet på uddannelsen af underviserne.

Uddannelsen er et skræddersyet forløb udarbejdet i samarbejde mellem SOSU Nord og UCN act2learn, hvor de første to hold har allerede været på skolebænken, mens de to resterende hold skal igennem forløbet i 2020.