Gå til hoved indhold

Akademiuddannelse

Akademi­uddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning

Vil du gerne styrke din viden om læreprocesser og undervisning af unge og voksne? Så er akademiuddannelsen i ungdoms– og voksenundervisning noget for dig.

Akademiuddannelsen i ungdoms– og voksenundervisning er målrettet undervisere og formidlere i private virksomheder, i forsvaret, SFO og ungdomsklubber samt medarbejdere, der arbejder med sidemandsoplæring, vejledning og undervisning af kunder, elever, studerende eller kollegaer.

Uddannelsen kvalificerer dig til selvstændigt at kunne varetage, begrunde og udvikle egen undervisning og anden ungdoms– og voksenpædagogisk virksomhed.

Dit udbytte

  • Du opnår færdigheder til at anvende og tilpasse undervisningsmetoder og –redskaber til din målgruppe
  • Du får den nyeste viden om centrale teorier og metoder om undervisning af unge og voksne
  • Du opnår forståelse for det at være professionel i udøvelsen af undervisning og formidling
  • Du udvikler din samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse.

Arbejdspladsens udbytte

  • Medarbejdere som kan være mere kvalificerede i deres opgaveløsning
  • Uddannelse har ofte en positiv effekt på fastholdelse af medarbejdere
  • Sikre at man har kompetent personale til at løfte netop den målgruppe, man arbejder med.

Vælg et modul som selvstændig efteruddannelse

Hvert modul kan studeres selvstændigt som kompetencegivende efteruddannelse. Det betyder, at du kan vælge at tage enkelte moduler, hvis det passer bedst til dine behov. Alle moduler afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse og karakter.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen svarer til ét års fuldtidsstudie (60 ECTS-point). Den består af 3 obligatoriske moduler, 2 valgfrie moduler og et afsluttende afgangsprojekt.

 

Mere information om uddannelsen

Få vejledning og mere at vide

Josephin Marie Hollænder Millfors

Administrativ medarbejder

Telefon:
72690403

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.