Gå til hoved indhold

Akademiuddannelse

Akademi­­uddannelsen i sundhedspraksis

Er du social- og sundhedsassistent og ønsker at skærpe dine kompetencer inden for dit felt, så er akademiuddannelsen i sundhedspraksis noget for dig.

Uddannelsens moduler giver blandt andet mulighed for at specialisere sig inden for arbejdet med ældre og demente eller psykisk syge, eller du kan tage uddannelsen målrettet vejledere for studerende.

Fælles for alle moduler er, at de er handlingsorienterede. Det vil sige, at der i undervisningen er et samspil mellem dine erfaringer og det teoretiske indhold. I undervisningen lægges der derfor vægt på, at faglige diskussioner, oplæg, gruppearbejde mv. tager udgangspunkt i din og dine medstuderendes hverdag.

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis udvikles i samarbejde med Kursus Nord.

Udbytte for dig

  • Du bliver opkvalificeret i forhold til kvalitets- og udviklingsarbejde i social- og sundhedssektoren, så du selvstændigt kan varetage funktioner i forhold til blandt andet pleje, omsorg, behandling, ernæring og vejledning
  • Skærpelse af din faglige profil inden for eksempelvis vejledning, psykiatri eller demens
  • Du bliver bedre klædt på til at indgå i det tværfaglige samarbejde og arbejde struktureret med udvikling af egen praksis

"Det har øget min selvtillid og mit selvværd at få et bedre ståsted rent fagligt. Jeg føler mig bedre rustet til at gå ind i faglige diskussioner og spille ind i eksempelvis kvalitetsarbejdet". 

Britta Ribergaard Pfänner

Social- og sundhedsassistent, Psykiatrisk Ambulatorium

Udbytte for din arbejdsplads

  • Dygtigere medarbejdere, som har styrket deres faglige niveau, kan være frontløbere i forhold til forandringer på arbejdspladsen
  • Medarbejdere som styrker sammenhængen i forløbene og det tværfaglige samarbejde
  • Gennem uddannelsen bringer de studerende deres daglige praksis i spil, og afgangsprojekter fungerer som udviklingsprojekter, der efterfølgende kan implementeres på arbejdspladsen

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen retter sig primært mod social- og sundhedsassistenter samt -hjælpere, der arbejder i hjemmeplejen, på sygehuse mv.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen svarer til ét års fuldtidsstudie (60 ECTS). Den består af 2 obligatoriske moduler, 3 valgfrie moduler og et afgangsprojekt. Du kan tage modulerne i vilkårlig rækkefølge, men vi anbefaler, at du starter med de obligatoriske moduler og herefter går videre til de valgfrie moduler.

Du kan tage uddannelsen som fuldtidsstuderende på ét år eller som deltidsstuderende over flere år. På den måde kan du sammensætte et uddannelsesforløb, som kan forenes med familieliv og karriere.

 

Mere information om uddannelsen

Få vejledning og mere at vide

Charlotte Nielsen

Administrativ medarbejder

Telefon:
72691676

Få seneste nyt fra UCN act2learn Sundhed og Social

Nyhedsbrevet, hvor du får ny, opdateret viden om sundhedsfaglige og socialfaglige emner. Tilmeld dig og modtag nyt om efteruddannelse og arrangementer indenfor bl.a. socialt arbejde, sundhed og pleje.

Udkommer 4-6 gange om året.