Gå til hoved indhold

Akademiuddannelse

Akademi­­uddannelsen i socialpædagogik

Arbejder du inden for det socialpædagogiske område men mangler pædagogisk uddannelse og metoder til at håndtere udfordringerne i jobbet?

Akademiuddannelsen i socialpædagogik er målrettet familieplejere samt omsorgs- og pædagogmedhjælpere på social- og specialpædagogiske institutioner. Det kan være medarbejdere, der har en anden faglig baggrund eksempelvis som håndværker og efter et karriereskifte mangler den faglige ballast til at udføre socialpædagogisk arbejde af høj kvalitet.

Uddannelsen har stort fokus på praksis og inddrager erfaringer fra de studerendes hverdag i undervisning og opgaver. Mange oplever at det pædagogiske arbejde i høj grad er baseret på mavefornemmelse, men med en socialpædagogisk uddannelse vil du som pædagog- eller omsorgsmedhjælper kunne koble det til faglig viden og få nye redskaber til dit arbejdsliv. Det er uanset om du arbejder med udsatte unge, voksne udviklingshæmmede eller inden for psykiatrien.

Dit udbytte

  • Pædagogiske metoder til at udvikle din praksis
  • Redskaber til at håndtere vanskelige situationer i jobbet
  • Større kendskab til love og regler på det socialpædagogiske område
  • Evnen til rent fagligt at begrunde dine valg og indgå i drøftelser med kolleger, sagsbehandlere og pårørende

Arbejdspladsens udbytte

  • Medarbejdere som kan være mere kvalificerede i deres opgaveløsning
  • Uddannelse har ofte en positiv effekt på fastholdelse af medarbejdere
  • Sikre at man har kompetent personale til at løfte netop den målgruppe, man arbejder med

Vælg et modul som selvstændig efteruddannelse

Hvert modul kan studeres selvstændigt som kompetencegivende efteruddannelse. Det betyder, at du kan vælge at tage enkelte moduler, hvis det passer bedst til dine behov. Alle moduler afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse og karakter.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen svarer til ét års fuldtidsstudie (60 ECTS). Den består af 3 obligatoriske moduler, 2 valgfrie moduler og et afgangsprojekt. Du kan tage modulerne i vilkårlig rækkefølge, men vi anbefaler, at du starter med de obligatoriske moduler og herefter går videre til de valgfrie moduler.

 

Mere information om uddannelsen

Hvad siger andre om uddannelsen?

"Jeg havde arbejdet syv år som ufaglært på opholdsstedet, inden jeg begyndte på uddannelsen. Det har været rigtig godt at kunne bruge de andre på uddannelsen til sparring og høre om deres erfaringer, da alle har arbejdet inden for faget i flere år. I det tværfaglige samarbejde med skoler, sagsbehandler mv. har jeg tidligere følt mig usikker på de forskellige begreber og teorier. Det er jeg ikke længere og føler bedre, at jeg kan spille ind. Jeg er også blevet mere opmærksom på det juridiske aspekt af vores arbejde."

Sofie Runge Vestergaard

Pædagogmedhjælper på socialpædagogisk opholdssted

"De børn, som bliver anbragt, er hårdt belastede, og det er nødvendigt, at vi ved mere om, hvordan vi kan hjælpe dem. Det har uddannelsen været med til. Det har eksempelvis været fantastisk at lære metoder som low arousal til at få børnene ned i gear igen, hvis der er konflikter. Eller metoder til hvordan man får hul på bylden, hvis de følelsesmæssigt lukker helt i."

Anne-Mette Mortensen

Familieplejer

Få vejledning og mere at vide

Charlotte Nielsen

Administrativ medarbejder

Telefon:
72691676

Karen Marie Juhl Nielsen

Konsulent

E-mail:
kjn@ucn.dk
Telefon:
72691752

Få seneste nyt fra UCN act2learn Sundhed og Social

Nyhedsbrevet, hvor du får ny, opdateret viden om sundhedsfaglige og socialfaglige emner. Tilmeld dig og modtag nyt om efteruddannelse og arrangementer indenfor bl.a. socialt arbejde, sundhed og pleje.

Udkommer 4-6 gange om året.