Gå til hoved indhold

Akademiuddannelse

Friluftsvejleder­­uddannelsen

Vil du gerne inddrage friluftsliv og friluftsaktiviteter i din formidling?

Akademiuddannelsen som friluftsvejleder giver dig viden, færdigheder og kompetencer i arbejdet med vejledning inden for natur og friluftsliv. Uddannelsen giver dig indsigt i aktiviteter, metodikker, metoder, teorier og begreber, og du opnår viden om dansk natur og friluftslivets placering i en pædagogisk, historisk, kulturel, kropslig, samfunds- og sundhedsmæssig sammenhæng.

Vælg et modul som selvstændig efteruddannelse

Hvert modul kan studeres selvstændigt som kompetencegivende efteruddannelse. Det betyder, at du kan vælge at tage enkelte moduler, hvis det passer bedst til dine behov. Alle moduler afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse og karakter.

Dit udbytte

 • Større kendskab til udvalgte aktiviteter, metoder, teorier og begreber i forhold til natur og friluftsliv.
 • Større kendskab til friluftslivets placering i en pædagogisk, historisk, kulturel, kropslig, samfunds- og sundhedsmæssig sammenhæng
 • Evnen til at varetage, justere og udvikle friluftsvejledning under skiftende vilkår, i forskellige sammenhænge og i udvalgte aktiviteter
 • Evnen til at planlægge, organisere og gennemføre friluftsaktiviteter i naturen
 • Evnen til at håndtere sikkerhedsmæssige problemstillinger til lands og til vands
 • Evnen til at samarbejde projekt- og tværfagligt og i at indgå i ledelsesteams
 • Kompetencerne til at analysere erhvervs- og professionsrelaterede problemstillinger samt reflektere over egen praksis i arbejdet med natur og friluftsliv.
 • Styrkede undervisnings- og vejledningsevner

Arbejdspladsens udbytte

 • Medarbejdere som kan være mere kvalificerede i deres opgaveløsning
 • Uddannelse har ofte en positiv effekt på fastholdelse af medarbejdere
 • Sikring af kompetent personale til at løfte netop den målgruppe, der arbejdes med

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, to valgfrie moduler og et obligatorisk afgangsprojekt. Svarende til i alt 60 ECTS.

Mere information om uddannelsen

Få vejledning og mere at vide

Mia Glerup Gjørtz

Kontorelev

E-mail:
mgg@ucn.dk
Telefon:
72690408

Få seneste nyt fra UCN act2learn Pædagogik og Læring

Nyhedsbrev til skole- og dagtilbudsområdet, hvor du kan holde dig opdateret på ny viden inden for henholdsvis pædagogik og læring. Tilmeld dig det nyhedsbrev - Dagtilbud eller Skole - der er relevant for dig og modtag opdateringer på kurser, videreuddannelser og arrangementer. 

Udkommer 2-4 gange om året.