Gå til hoved indhold

Rigtige mænd spiser kød, veganere går i kjole! Udfordring af kønsnormer

Prøv vores e-læringsforløb, som er blevet til på baggrund af et projekt i samarbejde mellem UCN, EUC Nord, Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland.

Projektet sigter mod at hjælpe lærere og pædagoger i grundskoler og ungdomsuddannelser med at motivere unge til at fastholde deres interesse for STEM-uddannelser.

Bag om projektet

Projektets overordnede formål er at bidrage til at arbejdsstyrken i Danmark og Nordjylland på længere sigt har de kompetencer, der er nødvendige for den fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet. 

En analyse udarbejdet af Dansk Industri viser, at Danmark halter bagefter andre lande, når det kommer til antallet af unge, herunder kvinder, der vælger en ingeniør- eller naturvidenskabelig uddannelse. Samtidig viser analysen, at hvert femte nye job kræver STEM-kompetencer. Traditionelt set har der været en tendens til at STEM-disciplinerne har haft størst tiltrækningskraft på drenge, f.eks. blev der i 2016 optaget 1838 mænd på de danske ingeniøruddannelser, mens kun 790 kvinder blev optaget på ingeniøruddannelserne samme år (Ansøgere og optagne fordelt på køn, alder og adgangsgrundlag — Uddannelses- og Forskningsministeriet (ufm.dk)).

Endvidere er der i den regionale udviklingsstrategi 2020-2023 et særskilt mål om "et kompetent Nordjylland" med fokus på at sikre kompetencer til arbejdsmarkedets fremtidige behov, herunder STEM-kompetencer (https://rus.rn.dk). En væsentlig pointe, som også nævnes flere steder, når der tales om fremtidens kompetencebehov er i høj grad måden hvorpå kompetencerne udøves, hvorfor f.eks. disciplinerne, som STEM står for heller ikke kan stå alene hver især. 

Den egentlige værdiskabelse og innovation opstår når disciplinerne, og herunder også humanvidenskabelige tilgange, kombineres og således anvendes til nyskabende udvikling af produktion og services inden for både velfærdsområdet og det private erhvervsliv for at sikre Danmarks konkurrenceevne i fremtiden. Hvis vi skal bidrage til den ønskede udvikling, er det nødvendigt at kvalificere den måde STEM indtænkes i undervisningen og den måde eleverne inddrages i undervisningen i hverdagen, når de senere har valgt en STEM-uddannelse.

Projektets mål

  • Kvalificere måder, der arbejdes med STEM-disciplinerne i grundskolen og på erhvervsskoler, så flere børn og unge får og bevarer interessen for STEM, herunder særligt at motivere pigernes interesse for STEM

  • Udvikle en model der kan styrke undervisernes kompetencer i erhvervsskolen, så de i højere grad er rustet til at fastholde de piger, der har valgt en STEM-uddannelse

  • Udvikle et e-læringsforløb til open source-brug, der kan styrke lærere og pædagoger i grundskole og ungdomsuddannelsernes kompetencer i at motivere unge, herunder med særligt fokus på pigerne, i at fastholde interessen for at vælge STEM-ungdoms- og videregående uddannelse.

Projektudviklere

Camilla Finsterbach Kaup

Lektor

E-mail:
cmf@ucn.dk
Telefon:
72690724

Niels Anders Illemann Petersen

Lektor

E-mail:
nap@ucn.dk
Telefon:
72690607

Therese Malene Nielsen

Lektor

Telefon:
72690595