Drømmer du om et arbejde, hvor du hver dag gør en forskel for andre mennesker? Når de har mest brug for det?

Som sygeplejerske møder du mennesker fra alle samfundslag og i alle aldre. Når det brænder på for andre, skal du kunne bevare overblikket og handle hurtigt. Du skal være hjælpsom i svære situationer og formidle glade nyheder såvel som vanskelige.

Hovedfaget er sygepleje, hvor du bl.a. lærer at tale med patienter og pårørende og at håndtere følelser og situationer med glæde, håb, sorg, angst og smerte. Du får også undervisning i fag som fysiologi, biokemi, psykologi, tværfaglighed, forskningsmetode, folkesundhed og ledelsesstrategi.

Som sygeplejerske kan du bl.a. få arbejde på hospitaler, i hjemmesygeplejen, i sundhedshuse, i medicinalindustrien og du kan tilknyttes humanitære organisationer i udlandet.

UCN-adresser
Aalborg: Selma Lagerløfs Vej 2
Hjørring: Skolevangen 45

Varighed

3½ år

Sted

Aalborg
Hjørring

Sprog

Dansk

Praktik

Sammenlagt 50 uger

Studiestart

September og februar

Studievejledere

Marianne Ibsen
Studievejleder Aalborg
Lokale 2.02b
Tlf. 72 69 52 16
mai@ucn.dk

Træffes telefonisk tirsdag kl. 08.00 - 09.00 og torsdag kl. 14.30 - 15.30

Træffes personligt tirsdag og torsdag kl. 10.15 -12.15

Mette Braad
Studievejleder Aalborg
Lokale 2.00a
Tlf. 72 69 52 17
meb@ucn.dk

Træffes telefonisk mandag kl. 13.00 - 14.00

Træffes personligt mandag kl. 10.15 - 12.15

Helle Kronborg Jensen
Studievejleder Hjørring
Lokale H16

hkj@ucn.dk

Træffes efter aftale på e-mail

Tina Nielsen
Studievejleder Hjørring
Lokale H18

tin@ucn.dk

Træffes efter aftale på e-mail

En verden af muligheder

Med en uddannelse til sygeplejerske har du rigtig mange muligheder, både i Danmark og i udlandet. Du kan vælge at arbejde inden for et område, der interesserer dig specielt. Og du har gode muligheder for at videreuddanne dig. Du kan fx specialisere dig inden for forskellige områder af sygeplejefaget, men du kan også supplere med andre fagområder. 

Modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering

 

Modulet rettes mod ergoterapeutisk indsats overfor målgrupper med aktivitetsproblematikker og sundhedsmæssige problemstillinger, som er typiske for det arbejdsområde, den studerende møder i den kliniske undervisning.

 

Den kliniske undervisning rettes mod den ergoterapeutiske arbejdsproces i en evidensbaseret praksis indenfor sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og habilitering indenfor det regionale, det kommunale og private område. Der opøves klinisk ræsonnering i mødet med borgeren ved valg og implementering af teorier og modeller.

 

Der arbejdes med generelle ergoterapeutiske interventionsmetoder samt specifikke behandlings- og genoptræningsmetoder med henblik på at forbedre borgerens funktionsevne og mulighed for aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. I den kliniske undervisning arbejdes med at fremme læringen i forhold til den ergoterapeutiske arbejdsproces og mestring af interventions-, behandlings- og genoptræningsmetoder.

 

Det teoretiske forløb knyttes an til den kliniske undervisning.

 

Fagområder og ECTS point

Modulet omfatter i alt 15 ECTS point, svarende til en samlet arbejdsbelastning på ca. 400 timer til studierelevante aktiviteter som fx tilstedeværelse og deltagelse i klinisk undervisning samt forberedelse til intervention og andre konkrete opgaver i forbindelse med klinisk undervisning. Hertil kommer forelæsning, gruppearbejde samt forberedelse til modulets teoretiske forløb.

 

"Det er en spændende og udfordrende uddannelse, hvor man lærer meget om andre mennesker. Samtidig bliver man mere opmærksom på sig selv, sin væremåde, udstråling og hvordan man kommunikerer."

Christina Legaard Hansen

Oplev verden


Vil du give din uddannelse et internationalt præg? Og styrke og udvikle dine interkulturelle kompetencer? Så har du mange muligheder med en uddannelse til sygeplejerske på UCN.

Studiepraktik


Prøv en uddannelse i virkeligheden

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere

Sygeplejeskeuddannelsen i Hjørring

Læs om Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge - FIF

Sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg

Optagelse


Sådan søger du ind