FlexVid - Fleksible videregående uddannelser

Projektet har haft til formål at give det bredest mulige udbud af professionsbacheloruddannelser i områder med forholdsvis stor afstand til nærmeste professionshøjskole

Målet har været at styrke mulighederne for uddannelse af unge til varetagelse af opgaver i lokalsamfundets velfærdsprofessioner, ved at knytte uddannelse og praksis tættere sammen ved hjælp af synkron og asynkron kommunikation mellem professionshøjskolen og offentlige og private virksomheder i lokalområderne i Region Nordjylland.

Projektet blev indledt i foråret 2012 med udvikling af modeller for blended learning i en uddannelse inden for hvert af de fire faglige hovedområder, som udbydes i UCN. Undervisere og studerende har fra studiestart i efteråret 2012 afprøvet modellerne i praksis i uddannelserne til Bygningskonstruktør, Lærer, Markedsføringsøkonom og Radiograf.

Projektet er afsluttet i 2014

Mere om FlexVid på UCN Viden

Læs mere om FlexVid og det materiale de mange deltagere har produceret i projektperioden i UCN Viden

Evalueringer af FlexVid

Udgivelser fra FlexVid-projektet

Læs FlexVidere som E-bog eller køb den som paperback

Læs FlexVid som e-bog eller køb den som paperback

Ph.d. tilknyttet FlexVid

Susanne Dau, Projektleder i Forskning og Udvikling, er tilknyttet FlexVid-projektet som ph.d.-stipendiat.

Susanne har deltaget aktivt i følgeforskningen af FlexVid med fokus på, hvordan de fleksible uddannelsesudbud giver udbytte for studerende og den nordjyske region.

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Se hvem ucn har forskningssamarbejde med 

UCN Forlag

Forskningsformidling i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Følg med i UCN's forskning via vores nyhedsbrev