Studiemiljø på pædagoguddannelsen i Aalborg

Som pædagogstuderende vil du møde et kreativt og inspirerende studiemiljø med engagerede og fagligt dygtige undervisere, som både kan give dig udfordringer og støtte dig undervejs i din uddannelse.

I starten af uddannelsen bliver du del af en gruppe på studerende. Undervisningen vil blive tilrettelagt meget fleksibelt med klasseundervisning, projektarbejde, gruppeøvelser, forelæsninger, individuelle studieformer samt feltarbejde i praksis

Indflydelse

Du kan selv være med til at få indflydelse på studielivet på University College Nordjylland ved at involvere dig i De Studerendes Råd (DSR). Igennem DSR vil du kunne få indflydelse i diverse råd og udvalg, der arbejder tæt sammen med ledelsen om bl.a. undervisning, studiemiljø, idrætsdag, kulturelle arrangementer, fester og fredagsbar

Hjælp undervejs

Som studerende kan du få hjælp og vejledning ved studievejledere, hvis du oplever problemer undervejs i studiet. Studievejlederne kan bl.a. oplyse dig om, hvordan du søger orlov, om du er berettiget til merit, hvornår du kan komme til omprøve, og hvad du evt. kan gøre for at løse private problemer i forhold til studiet. Studievejlederne har tavshedspligt og respekt for dig, dine interesser og behov.

Prøv dine ideer af i virkeligheden

Som studerende på pædagoguddannelsen i Aalborg får du alle tiders chance for at virkelighedsteste dine ideer, når du kommer på 5. semester. Læs mere om formidlingsdagen:

Formidlingsdag på pædagoguddannelsen i Aalborg

Som studerende på pædagoguddannelsen i Aalborg får du alle tiders chance for at virkelighedsteste dine ideer, når du kommer på 5. semester. Her skal du nemlig udvikle pædagogiske aktiviteter specielt til forskellige grupper som fx børn med ADHD, unge med downs syndrom, børnehavebørn, omsorgssvigtede børn, mennesker med sociale problemer og mennesker med nedsat funktionsevne.

Aktiviteterne skal du og dine medstuderende så præsentere på en formidlingsdag, hvor I inviterer jeres praktiksteder, andre institutioner og andre interesserede - fx kommende studerende, der har lyst til at få et anderledes indblik i den pædagogiske verden.

Formidlingsdagen foregår to gange om året, og den er altid en livgivende dag, hvor du som studerende får mulighed for at snakke med de forskellige målgrupper om det pædagogiske arbejde.

Tid til fordybelse

Som studerende skal du på formidlingsdagen kombinere dit linjefag og din specialisering i pædagoguddannelsen. Umiddelbart efter formidlingsdagen skal du i et halvt års praktik, og når du vender tilbage til studiet, skal du skrive en endelige specialiseringsrapport om hele forløbet. På denne måde kommer du til at fordybe dig over længere tid i både målgrupper og linjefag.

Mærkelig mad, pædagogisk massage og affaldsleg

Du kan få en idé om, hvad der sker på formidlingsdagen, når du ser, hvad tidligere studerende har præsenteret:

 • Mærkelig mad, hundetræning og andre grænseoverskridende sanseoplevelser for anbragte unge
 • Pædagogisk massage som sansestimulation for personer med nedsat funktionsevne
 • Fantasirejse gennem de fire årstider for 3-6-årige
 • Motivation til motion for overvægtige med downs syndrom
 • Lav sjove ting af affald - for personer med nedsat funktionsevne
 • Naturen som ramme om udvikling af sociale kompetencer - for børnehavebørn
 • Leg med instrumenter for personer med nedsat funktionsevne
 • Fra sans mod samling - udfordring af sanser ved børn og unge med ADHD
 • Leg og kreativitet for børn, der ikke har tilstrækkelig udviklet legeevne
 • Sangproduktionsværksted - sangskrivning som identitetsskabelse for unge med sociale problemer
 • Den skumle skov - fantasi og forestillingsevne for børn og unge
 • Musik og berøring som kommunikationsmiddel for personer med svære, multiple handicap
 • Sanglege som sprogstimulering af børn og unge
 • Leg som metode til udvikling af sociale handlekompetencer for personer med sociale problemer
 • Aktivitetshjul som inspiration til kropslig bevægelse - for pædagoger, der arbejder med mennesker med nedsat funktionsevne   

UCN Studiepraktik


Prøv en uddannelse i virkeligheden

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere

Praktikinformation

Læs om Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Optagelse


Sådan søger du ind

Information til censor